Počelo je usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o prekršajima

Osnovna tema radionice održanoj 15. aprila 2022. godine u Prištini, koju su zajedno  organizovali Pravna Kancelarija Kancelarije Premijera i EUKOJUST, bila je harmonizacija posebnih zakona sa Zakonom o prekršajima. U radionici su učestvovali predstavnici resornih ministarstava, Skupštine, pravosuđa i advokati i predstavili su svoje stavove o ovom važnom pitanju.

Pravna Kancelarija Kancelarije Premijera je nedavno preduzela pilot projekat u pogledu harmonizacije posebnih zakona koji spadaju pod administrativnom odgovornosti Ministarstva zdravlja i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, i koji je danas predstavljen.

Rezultati ovog pilotiranja pokazali su izuzetnu važnost procesa u vezi sa osnovnim principima zakonitosti i poštovanja ljudskih prava, osiguravajući da su manji prekršaji i njihove prateće sankcije utvrđene samo zakonima, a ne podzakonskim aktima, isto tako i na princip pravne sigurnosti omogućavanjem građanima i drugim subjektima da svoje radnje planiraju i prilagode u skladu sa zakonima koji su stabilni, dostupni, predikativni i dosledni. Štaviše, pilotiranje je istaknuo važnost harmonizacije Zakona o prekršajima sa pravnom tekovinom EU, posebno šest direktiva o proceduralnim pravima koje je Pravna Kancelarija KP-a zajedno sa EUKOJUST-om već́ planirao da koristi kao pilot u vezi sa tematskim pristupom pri-skrininga.

Ostaje veliki broj zakona u drugim ministarstvima koja su u potpunosti suprotstavljena principima predviđanim gore pomenutim instrumentima. Zbog toga, Pravna Kancelarija KP-a i EUKOJUST planiraju da nastave ovu osnovnu pravnu reformu koja poštovanje vladavine zakona i ljudskih prava, dovodi jedan korak napred, rekao je vođa ekipe EUKOJUST-a  Volkmar Theobald.

„Smatramo da je potrebno identifikovati ove posebne zakone koje je potrebno promeniti kako bi se osigurala potrebna pravna harmonizacija. Takav proces harmonizacije treba da se uradi u koordinaciji sa resornim ministarstvima „, rekao je Theobald.

Ovom radionicom, EUKOJUST je imao za cilj da se sa svim dionicima raspravljaju modaliteti akcija za sledeću fazu procesa pravne usklađenosti. Harmonizacija posebnih zakona sa Zakonom o prekršajima će predstavljati važnu pravnu reformu.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet