Uz podršku EUKOJUST-a u toku je izrada nove Uredbe o korišćenju CMIS-a

EUKOJUST 7. i 8. aprila, podržava Sudski savet Kosova radionicom o izradi nove uredbe o korišćenju Informacionog sistema za upravljanje predmetima u pravosudnom sistemu (CMIS). Ova dvodnevna radionica služi kao platforma za identifikaciju i adresiranje novih pitanja u vezi sa upotrebom CMIS-a od strane sudija, sudskog pomoćnog osoblja i SSK-a. Dodatno, seminar se bavi ključnim aspektima CMIS-a, koji uključuju rad osnovnih sudova, Apelacionog suda i Vrhovnog suda u odnosu na jednostavne procese koji se odnose na statističko izveštavanje i povezivanje ovog sistema sa drugim postojećim platformama.

Uredba je zamišljena kao šema koja će omogućiti jasan opis svih radnih procesa pravosudnog sistema kroz CMIS, počevši od prijema podnesaka/dosijea, registracije, skeniranja i automatske distribucije predmeta sudijama, preko CMIS-a. Takođe će se pratiti sve radnje sudije, komunikacija sudija sa sudovima kroz sistem. Novi nacrt uredbe ima za cilj da dodatno pojasni komunikaciju između pravosudnog sistema: Osnovnog suda – Apelacionog suda – Vrhovnog suda, i elektronska razmena podataka sa Tužilaštvom, biće efikasnija.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet