Uloga advokata u zastupanju žrtava nasilja u porodici

Projekat EUKOJUST je u saradnji sa Advokatskom komorom Kosova (AKK) organizovao jednodnevnu obuku na temu „Uloga advokata u zastupanju žrtava nasilja u porodici“. Obuku su održali dugoročni ekspert EUKOJUST-a za javno pravno obrazovanje/nasilje u porodici i marginalizovane grupe Bardhe Krasniqi i pravni savetnik Nita Bejta, za preko 60 advokata licenciranih od strane AKK iz pećke oblasti.

Fokus obuke je bio izgradnja profesionalnih kapaciteta advokata za zaštitu od nasilja u porodici, nacionalni pravni okvir uključujući najnovije trendove u međunarodnom pravu i jurisprudenciji, kao deo programa kontinuiranog pravnog obrazovanja pod okriljem AKK, kao i izgradnja mekih veština. pravnika da razumeju dinamiku situacija nasilja u porodici. Učesnici su imali korist kako sa profesionalne tačke gledišta tako i iz dobrog iskustva trenera.

Obuka je održana u okviru specifičnog cilja projekta EUKOJUST o jačanju pristupa pravdi za sve građane Kosova.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet