Jačanje pristupa pravosuđu kroz pravosudnu obuku u partnerstvu sa civilnim društvom

O potrebama i prednostima međusobne saradnje između Kosovske akademije pravde (KAP) i civilnog društva na Kosovu razgovarano je u Prištini u ponedeljak, 28. marta 2022. godine, na radionici koju su zajednički organizovali KAP i Program EU za sektor pravosuđa, EUKOJUST.

Radionica je imala za cilj da se razgovara o osnivanju konstruktivnog mehanizma koordinacije između Pravosudne akademije i organizacija civilnog društva u sprovođenju aktivnosti obuke i izgradnje kapaciteta u oblasti vladavine prava pod okriljem Prijatelja Akademije.

U skladu sa usvojenom Kosovskom strategijom i akcionim planom za vladavinu prava, EUKOJUST pomaže potpisivanje Memoranduma o razumevanju (MoR) između organizacija civilnog društva i Pravosudne akademije. Memorandum o razumevanju predviđa korišćenje iskustva i kapaciteta nevladinih organizacija u promovisanju dobre prakse za sudije, tužioce i pomoćno osoblje u pitanjima koja se odnose na korupciju, organizovani kriminal i pristup pravdi.

Događaju je prisustvovalo nekoliko nevladinih organizacija koje predstavljaju svaki aspekt civilnog društva i koje su direktno uključene u praćenje pravosuđa, uključujući aktivnu ulogu u davanju komentara na zakonodavne inicijative. Organizacije civilnog društva koje su prisustvovale događaju kao što su Kosovski pravni institut (KPI), Balkanska istraživačka mreža (BIRN), Kosovski demokratski institut (KDI), Kosovski centar za rodne studije (KGSC), Centar za obuku i iz zastupanja i resurse (ATRC), Centar za razvoj društvenih grupa (CSGD), Centar za ravnopravnost i slobodu (CEL), Glas Roma, Aškalija i Egipćana (VoRAE), Grupa za pravne i političke studije (GLPS), pozitivno su odgovorili na poziv da budu deo novog mehanizam koordinacije, kao što je „Prijatelji Akademije“.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet