Standardizacija statusa državnih službenika u pravosuđu

Izrada koncept dokumenta za državne službenike administrativnog osoblja sudova i tužilaštava, ušla je u važnu fazu. Predstavnici relevantnih institucija pravosudnog sistema uz pomoć eksperata projekta EUKOJUST o reformi pravosuđa, finansiran od EZ,  dali su vredan doprinos u unapređenju rada na koncept dokumentu, tokom dvodnevne radionice održane u Peći.

Nakon uvodne reči Predsedavajućeg radne grupe Ruzhdi Osmanija i zamenika Predsedavajućeg Shkelzen Maliqi i Valdrin Krasniqi  i Kristijana Nicoare – zamenika Vođe Tima EUKOJUST-a, učesnici su se uključili u suštinsku debatu o koncept dokumentu, uključujući diskusije o analizi i podacima koje je prikupila radna grupa, diskusije o postojećem zakonskom okviru – uključujući relevantne dokumente o politici, zakone i podzakonske akte. Takođe, diskusija i izrada dela o uzrocima i posledicama identifikovanih problema i uključivanje glavnih aktera; i okončanje tabele sa postojećim pravnim i političkim okvirom – analizirane su se institucije i njihove odgovornosti u vezi sa pitanjima politike.

U okviru ove aktivnosti projekat EUKOJUST ima za cilj da pomogne lokalnim institucijama da unaprede upravljačke sposobnosti pravosuđa, uključujući administraciju Tužilačkog saveta Kosova i Sudskog saveta Kosova, sudove i tužilaštva. Dakle, ova aktivnost ne obuhvata samo sudije i tužioce, već podjednako i osoblje koje pruža administrativnu ili drugu podršku u procesu sprovođenja pravde.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet