Sadržajna diskusija o standardima i principima za izradu pravnih akata

U ponedeljak 28. februara u Prištini je održana detaljna i sadržajna diskusija o standardima i principima izrade pravnih akata, u saradnji sa Pravnom kancelarijom Kancelarije premijera i projekta EUKOJUST.

U radionici su se raspravljala pitanja koja se odnose na ustavno tumačenje nekih pojmova kao što su pojam pravnih akata, njihova hijerarhija i njihova kategorizacija. Široka diskusija je bila i oko dileme koji organi mogu da donose pravne akte i u kom svojstvu.

Diskusija se odvijala u vreme kada kosovske vlasti čekaju nacrt zakona o pravnim aktima. Razgovarano je i o nekoliko ustavnih pitanja, koja su preduslov za nastavak rada na izradi relevantnih priručnika o standardima izrade zakona.

EUKOJUST ima za cilj, između ostalog, da pruži pomoć́ pravnoj kancelariji u okviru kabineta premijera da finalizuje nacrt administrativnog uputstva o standardima izrade pravnih akata.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet