U toku je izrada Koncept papira za ostvarivanje građanskih prava

Danas je u Peći počela dvodnevna radionica sa fokusom na Koncept dokumenat o ostvarivanju građanskih prava, uključujući pravo na pravično suđenje u razumnom roku, a zajednički su organizovali Ministarstvo pravde i projekat finansiran od EU – EUKOJUST.

Radionica ima za cilj izradu koncept papira u razumnom roku, okupljajući ključne aktere u institucijama vladavine prava i civilnom društvu.

Uz raznolik sastav učesnika, uključujući sudije, državne službenike, stručnjake i članove civilnog društva, od prvog dana radionice došlo je do korisne razmene mišljenja i doprinosa kako bi se obezbedio efikasan rad na izradi koncept papira.

Ova aktivnost je deo specifičnog cilja 4 EUKOJUST-a, Pristup pravdi, podrška Ministarstvu pravde u zakonodavnim inicijativama za građanska prava u skladu sa usvojenom Strategijom i Akcionim planom za vladavinu prava Kosova.

Strategijom je predviđena intervencija u cilju povećanja efikasnosti i efektivnosti pravnih lekova kroz unapređenje pravnih garancija i pravne zaštite ka obezbeđivanju osnovnih prava u krivičnim, građanskim i upravnim sporovima.

Cilj je da se građanima Kosova omogući da imaju koristi od ustavnog prava na pravično suđenje u razumnom roku i tako što će pravne lekove učiniti dostupnim i delotvornim u praksi. Dokument će pružiti niz rešenja u vezi sa efikasnim pravnim lekovima za slučajeve u kojima je došlo do kašnjenja u sudskim postupcima.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet