U Prištini razgovarano o podeli vlasti i nezavisnosti pravosuđa

O podeli vlasti i nezavisnosti pravosuđa razgovarano je na okruglom stolu održanom 25. januara u Prištini, u organizaciji EUKOJUST-a, projekta za reformu pravosudnog sistema koji finansira EU. Na okruglom stolu je predstavljen Izveštaj o podeli vlasti i nezavisnosti sa uporednim ustavnim rešenjima, relevantnom praksom Evropskog suda pravde i uporednom strukturom Ministarstva pravde koju je pripremio prof. Ivan Vanja Savić, EUKOJUST STE.

Eksperti EUKOJUST-a i zvaničnici kosovskog pravosudnog sistema (Enver Peci, predsednik Vrhovnog suda Kosova, Aleksandër Lumezi, glavni državni tužilac, Blerim Sallahu, zamenik ministra, Albert Zogaj, predsednik Sudskog saveta Kosova, Jetish Maloku, predsednik Tužilačkog saveta Kosova i Enver Fejzullahu, direktor Pravosudne akademije) izneli su svoje stavove i razvoj zajedničkog osnova efikasne saradnje između tri grane vlasti u okviru kosovskog pravnog sistema (zakonodavna-izvršna-sudska) i pronalaženje mehanizma za postizanje bolje saradnje za reformske aktivnosti i za ispunjavanje kriterijuma EU za proces integracije bez ugrožavanja nezavisnosti pravosuđa.

Ovo je važno za postizanje zajedničkog razumevanja okvira u kojem pojedini akteri deluju, kao i za pronalaženje najboljih načina za međusobnu saradnju. Ovo je potrebno za reforme koje su suštinske za procese evropskih integracija Kosova.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet