Podsticati reagovanje žena na nasilje u porodici

O reagovanju žena na nasilje u porodici i podsticanju institucija i civilnog društva u suzbijanju ove negativne pojave, raspravljalo se u ponedeljak, 20 decembar 2021, na okruglom stolu kojeg je organizovao EUKOJUST projekat, u partnerstvu sa Ministarstvom pravde. Službenici institucija, Vlade,  Skupštine i civilnog društva izneli su svoje stavove o prisustvu nasilja u porodici na Kosovu i načinima borbe protiv toga.

Prisutna je bila i žrtva nasilja, koja se posle nekoliko godina nasilja u porodici suočava sa stalnim pretnjama sa jedne strane i nedostatkom adekvatnog tretmana od strane pravosudnog sistema na Kosovu. Okruglom stolu su prisustvovali ministarka pravde Albulena Haxhiu, poslanica Duda Balje, predstavnica Mreže žena Kosova Adelina Berisha, predstavnica Kancelarije EU Lumnije Azemi, kao i predstavnici projekta  EUKOJUST , Volkmar Theobald vođa tima i Bardhë Krasniqi stručnjak EUKOJUST-a za javno pravno obrazovanje: nasilje u porodici i marginalizovane grupe.

Projekat EUKOJUST i Kancelarija EU na Kosovu obavezali su se da će pomoći institucijama, uključujući civilno društvo, sa neophodnom stručnošću za što efikasniju borbu protiv nasilja u porodici. EUKOJUST ima specifičan cilj da ojača pristup pravdi za sve građane Kosova, posebno u oblasti nasilja u porodici i marginalizovanih grupa.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet