Strategija za uključivanje zajednica Roma i Aškalija u kosovsko društvo 2022-2026. Radionica o pristupu pravdi

Kancelarija za dobro upravljanje / Kancelarija premijera je 22. novembra, u saradnji sa Programom Evropske unije za sektor pravde na Kosovu – EUKOJUST, organizovala radionicu na temu Pristup pravdi za zajednice Roma i Aškalija. Radionica je deo serije konsultacija u vezi sa izradom treće strategije posvećene uključivanju zajednica Roma i Aškalija u kosovsko društvo 2022-2026.Dugoročni ekspert EUKOJUST-a Alina Laura Matache je na radionici predstavila preporuke koje imaju za cilj povećanje poverenja u institucije vladavine prava za Rome i Aškalije, kao i predviđanje konkretnih aktivnosti u novoj Strategiji. Sastanku su prisustvovali predstavnici različitih ministarstava i civilnog društva iz zajednica Roma i Aškalija.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet