Prateća radionica o pravnoj tekovini EU o krivičnom postupku

Dana 1. decembra 2021. godine, EUKOJUST je u bliskoj saradnji sa Pravnim Departmanom Kancelarije Premijera, organizovao seminar o pravnim tekovinama EU o krivičnom postupku. Ova radionica je nastavak događaja organizovanog 29. oktobra 2021. godine na kome je predstavljen Izveštaj o pravnim tekovinama EU o krivičnom proceduralnom pravu, kojeg je izradio EUKOJUST. Događaj od 29. oktobra 2021. godine poslužio je kao početak tematskog pristupa analitičkog pregleda približavanja sa EU. Istovremeno, ova radionica je poslužila i kao događaj za podizanje svesti, a o pitanjima identifikovanim u izveštaju razgovaralo se sa relevantnim akterima, kao što su sudije, tužioci, policija, kazneno-popravna služba, PD-KP, MP i advokati odbrane. Događaj je bio veoma uspešan i izazvao je živu debatu i diskusiju. Zbog debate nije se raspravljalo o svim važnim pitanjima. Štaviše, tokom aktivnosti, ali i nakon događaja, učesnici su pismeno izrazili interesovanje za organizovanje još ovakvih događaja. Na osnovu ovoga, EUKOJUST i PD-KP organizovali su prateći događaj 1. decembra 2021. kako bi raspravljali preostala pitanja iz izveštaja i nastavili da podižu svest zainteresovanih strana.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet