Podrška pristupu pravdi za ugrožene ljude i marginalizovane grupe

Na okruglom stolu održan dana 2. decembra, stručnjak EUKOJUST-a za pristup pravdi Alina Laura Matache predstavila je sveobuhvatan izveštaj o pristupu pravdi za ugrožene ljude i marginalizovane grupe, fokusirajući se na osobe sa invaliditetom, Rome, Aškalije i Egipćane, kao i LGBTI zajednicu.Izveštaj obuhvata analizu lokalnog pravnog okvira, pozivajući se na međunarodne standarde i konvencije, dostupne mehanizme; pristup pravosudnim institucijama za osobe sa invaliditetom; informacije na službenim jezicima i jezicima u službenoj upotrebi; analizu troškova, uključujući sudske takse, vreme za sprovođenje pravde i pravo na efikasan pravni lek.Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici institucija i civilnog društva, međunarodnih organizacija kao što su USAID, EULEX i Kancelarija Evropske unije / Specijalni predstavnik EU.Učesnicima su se obratili: savetnik iz Kabineta ministra pravde – Nazlie Bala, šef odeljenja za evropske integracije u Sudskom savetu Kosova – Arlinda Krasniqi, predsednik Kosovske akademije pravde – Enver Fejzulahu, šef kancelarije za dobro upravljanje / Kancelarija premijera – Habit Hajredini, predsednik Kosovskog foruma invalida – Bujar Kadriu, Udruženje slepih Kosova – Medžid Fonići, Sebastijan Šerifović iz Versitasa – direktor Glasa Roma, Aškalija i Egipćana (VoRAE) Isak Skenderi i Arber Nuhiu, direktor Centra za socijalno Grupni razvoj (CSGD).Svi učesnici su cenili izveštaj jer je sadržao detaljnu analizu i dao prilagođene i konkretne preporuke za povećanje poverenja u sektor pravde i uklanjanje barijera, kako bi se obezbedio pristup pravdi za sve građane.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet