Radionica o predstavljanju pravnih tekovina EU o krivičnom postupku i pokretanju tematskog pristupa analitičkog pregleda.

EUKOJUST je 29. oktobra, u saradnji sa Kabinetom premijera i Ministarstvom pravde, organizovao Radionicu o predstavljanju pravnih tekovina EU o krivičnom postupku. Radionica je označila početak tematskog pristupa analitičkog pregleda. Istovremeno, radionica je služila i kao podizanje svesti za različite zainteresovane strane i praktičare koji se, u svojim svakodnevnim aktivnostima, bave krivičnim postupkom. Zamenik ministra pravde dr. Nita Shala je održala pozdravni govor, gde je izrazila podršku Ministarstva pravde i Vlade Kosova u pogledu promene pristupa u usklađivanju zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU. U fokusu radionice bilo je predstavljanje Izveštaja o šest direktiva EU o krivičnom postupku koji je pripremio kratkoročni ekspert EUKOJUST-a dr. Toni Margueri. Izveštaj opisuje pravne tekovine EU o krivičnom postupku sa fokusom na poteškoće tokom transponovanja, kao i na tumačenje Suda pravde EU i Evropskog suda za ljudska prava. Radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva pravde, Kabineta premijera, sudija i tužilaca, policijskih službenika, branilaca i Kazneno-popravne službe. Svi učesnici su se uključili u žive i plodne diskusije. Kratkoročni ekspert dr. Margueri i dugoročni ekspert EUKOJUST-a dr. Idlir Peci su vodili diskusiju, pružajući pregled na praksu Evropskog Suda pravde i Evropskog Suda za ljudska prava. o svim temama o kojima se raspravljalo. Ovo je bila prva radionica u nizu radionica koje EUKOJUST planira da organizuje o pravnoj tekovini EU i pravnoj aproksimaciji.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet