Radionica o finalizaciji nacrta administrativnog uputstva o standardima izrade pravnih akata

Od 3 do 5.novembra, EUKOJUST je u saradnji sa Pravnom kancelarijom Premijera i Službenim listom, organizovao radionicu za finalizaciju Nacrta Administrativnog uputstva o standardima izrade pravnih akata. Ova radionica je nastavak radionice organizovane ove godine u septembru.Nacrt administrativnog uputstva koji je izradio EUKOJUST poslužio je kao osnova za diskusiju i izradu novog nacrta administrativnog uputstva. Konačni nacrt uvodi nekoliko novosti u odnosu na administrativno uputstvo koje je na snazi.Ovaj nacrt sadrži normativni deo gde su uključena glavna pravila i principi standarda izrade pravnih akata. Ova pravila i principi su dalje razrađeni u detaljnom priručniku za izradu pravnih akata gde su dati konkretni primeri i objašnjenja. Po prvi put, Nacrt administrativnog uputstva uvodi pravila o tehnikama izmene zakona i ovlašćenja za podzakonske akte. Normativni deo Nacrta administrativnog uputstva je završen tokom ove radionice.EUKOJUST, Pravna kancelarija Premijera i Službeni list planiraju da organizuju druge radionice u narednim mesecima kako bi se finalizirao Priručnik o izradi zakona koji će biti sastavni deo ovog Administrativnog uputstva.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet