EUKOJUST podržava TSK u procesu strateškog planiranja

Od 2. do 5. novembra 2021. godine, Tužilački savet Kosova (TSK) organizovao je radionicu u Tirani, kako bi uspostavio ključne polazne tačke i osnove za Strateški plan 2022-2025.

Dugoročni ekspert EUKOJUST-a Kristijan Nicoara i kratkoročni stručnjak Pol Beasley pozvani su da podrže proces i predstave međunarodne i evropske perspektive mehanizama i procesa strateškog planiranja.

Nakon prezentacije održane na početku radionice, koja je definisala liniju rada i institucionalne mehanizme koje treba slediti tokom strateškog planiranja, dva stručnjaka EUKOJUST-a su zatim učestvovala u diskusijama kako bi se proces donošenja odluka usmerio ka uspostavljanju strateške i operativne smernice Plana.

Aktivnost će se nastaviti u narednim nedeljama radom u TSK-u, kako bi se utvrdio sadržaj plana kako je izrađen, dok će početkom decembra biti organizovana završna radionica, uz podršku EUKOJUST-a, na kojoj će se finalizovati nacrt strateškog plana kako bi se dostavio TSK-u za odobrenje.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet