Stručnjak EUKOJUST-a učestvuje u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o sprečavanju i zaštiti od nasilja u porodici, nasilja nad ženama i rodno zasnovanog nasilja.

Dana 12. oktobra, Bardhë Krasniqi – Stručnjak EUKOJUST-a za javno pravno obrazovanje / Nasilje u porodici i marginalizovane grupe, učestvovala je javnoj raspravi o prvom nacrtu zakona o sprečavanju i zaštiti od nasilja u porodici, nasilja nad ženama i rodno zasnovano nasilje, organizovan od  Komisije Skupštine Kosova (SK) za ljudska prava, rodnu ravnopravnost, nestala lica, žrtve seksualnog nasilja tokom rata i peticije. Saslušanjem je predsedavao Predsednica komisije Duda Balje, koja je tom prilikom pozvala organizacije civilnog društva, predstavnika vlade i međunarodnih organizacija i projekata finansiranih od stranih donatora, da daju svoje komentare.

Stručnjak EUKOJUST -a je pohvalila Komisiju t SK-a na inicijativi i pokušajima da se nacrt zakona uskladi sa pravnim tekovinama EU i Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (poznata kao Istambulska konvencija) i naglasila važnost takvog usklađivanja za kosovski pravni sistem i za žrtve nasilja u porodici. Ona je objasnila da je jedan od ciljeva projekta EUKOJUST jačanje pristupa pravdi za sve građane na Kosovu, posebno u oblasti nasilja u porodici i ugroženih ili marginalizovanih grupa. Ekspert EUKOJUST -a ponudila je svoju ekspertizu u izradu nacrta zakona i međunarodno pravo o pristupu pravdi u građanskom i krivičnom pravu. Takva ekspertiza biće izrađena putem vodećeg mehanizma za pregled zakonodavstva EUSR -a.

Komisija SK i učesnici su podelili svoja mišljenja i složili se o daljem putu.

Komentari LSRM EUSR -a biće dostavljeni Komisiji SK-a u roku od mesec dana.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet