OGD diskutuju vezano za unapredjenje saradnje sa Tuzilackim Savetom Kosova

Projekat 𝐄𝐔𝐊𝐎𝐉𝐔𝐒𝐓, u partnerstvu sa Projektom ambasade Velike Britanije: „𝐉𝐚𝐜̌𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐩𝐫𝐚𝐯𝐨𝐬𝐮𝐝𝐧𝐨𝐠 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐬𝐨𝐯𝐮“, organizovao je okrugli sto sa grupom relevantnih organizacija civilnog društva aktivnih u oblasti praćenja aktivnosti pravosudnih institucija na Kosovo.

Svrha događaja je bila da se odabranim organizacijama ponudi platforma za prilagođavanje pozicija u odnosu na TSK i sistem tužilaštva uopšte, uz izdvajanje niza preporuka i zahteva koje TSK treba ispuniti radi poboljšanja komunikacije i saradnje sa akterima civilnog društva.

Diskusije su bile izuzetno plodne i dinamične, u okviru kojih su učesnici predstavili odlične tačke i čvrste stavove o tome kako proces treba da se odvija.

Oba projekta će nastaviti ovaj okrugli sto sa relevantnim pravosudnim institucijama kako bi se osiguralo da su ispunjeni uslovi za poboljšanje i proširenje saradnje.Još jedan okrugli sto će se održati u bliskoj budućnosti, kako bi se nadovezao na osnove koje su stvorene i kako bi se osiguralo da se proces odvija bez odlaganja, u korist i organizacija civilnog društva i TSK -a.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet