Radionica o Nacrtu administrativnog uputstva o standardima izrade pravnih akata i reviziji Nacrta zakona o pravnim aktima

21-22. septembar 2021
Sirius Hotel

EUKOJUST je poslednja četiri meseca radio sa Pravnom kancelarijom u okviru Kancelarije premijera (PK-KP) na preispitivanju postojećih pravila o standardima izrade zakonodavnih akata na Kosovu. Nakon detaljne analize koju je EUKOJUST izradio o Administrativnom uputstvu o standardima izrade normativnih akata (Pa), EUKOJUST je PK KP-u dostavio novi nacrt Pravnih akata sa ciljem usklađivanja sa Nacrtom zakona o pravnim aktima. Poslednji je dobio pozitivno mišljenje Venecijanske komisije i nastoji da po prvi put na Kosovu uredi hijerarhiju pravnih akata, vrste pravnih akata, pitanja delegiranja u vezi sa podzakonskim aktima, konsolidaciju i ispravku zakonodavstva i glavnim principom izrade pravnih akata. Nacrt Pravnih akata uvodi nekoliko novina, kao što su glavna pravila o vrstama akata kojima se žele izmeniti zakoni, pravila o izradi pravnih mišljenja, pravila o delegiranju u pogledu podzakonskih akata, pravila o približavanju pravnoj tekovini EU, pravila o citiranju i upućivanju na druga zakonodavstva, pravila o konsolidaciji zakonodavstva itd. Nacrt Pravnih akata je koncipiran kao uputstvo praćeno Priručnikom o standardima izrade pravnih akata koji uključuje detaljnija pravila i konkretne primere za sve teme koje obuhvataju pravne akte.

S obzirom na važnost koju imaju ova dva zakona, EUKOJUST i PK PK organizovali su dvodnevnu radionicu na kojoj su intenzivno radili na finalizaciji ova dva zakona. Ovo je prva u nizu radionica koje se planiraju organizovati sa konačnim ciljem reforme standarda izrade zakona, uspostavljanja metodologije za pravnu konsolidaciju i pokretanja procesa pravnog čišćenja na Kosovu.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet