EUKOJUST predstavlja izveštaj o proceni Kancelarije za zaštitu i pomoć žrtvama

Projekat EUKOJUST promoviše dobre prakse i osnažuje žrtve iz ugroženih zajednica da postupaju i zatraže usluge Kancelarije za zaštitu i pomoć́ žrtvama (KZPŽ). Izveštaj o proceni koji je danas predstavljen šefu KZPŽ -a, g -dinu Basriju Kastratiju, zastupnicima žrtava, članovima TSK -a, predstavnicima civilnog društva i međunarodnih organizacija, istaknut je značaj jačanja i profesionalizacije Kancelarije zadužene za zastupanje i zaštitu prava žrtava.

Izveštaj, koji su izradili EUKOJUST-ovi stručnjaci za Pristup Pravdi, Alina Matache i Pravna Savetnica EUKOJUST -a Nita Bejta, pružio je nekoliko preporuka, poput prilagođavanja i planiranja strateške obuke u cilju specijalizacije zastupnika žrtava u određenim oblastima, obezbeđujući odgovarajuće ljudske resurse i mogućnosti za podršku žrtvama na individualnoj bazi, omogućavajući rodnu ravnotežu u svakoj regionalnoj kancelariji, obezbeđujući obaveznu obuku usredsređenu na pristup orijentisan na žrtvu, uvodeći sistem kontrole kvaliteta kroz praćenje i procenu pružanja usluga, pružajući odgovarajuće informativne kampanje tokom cele godine, kao i uvođenje oblika žalbi ili žalbenih postupaka, gde žrtve ili drugi akteri mogu uložiti žalbu zbog nepoštovanja standarda.

EUKOJUST je posvećen pružanju budućih prilagođenih aktivnosti na izgradnji kapaciteta fokusiranih na pristup orijentisan na žrtve, kako bi građane približio državnim institucijama, u potrazi za zaštitom.

Projekat se nalozi da se radi sa empatijom i na koordiniran način sa svim institucijama u interesu poboljšanja pristupa pravdi za ugrožene osobe i marginalizovane grupe, u skladu sa individualnim potrebama žrtava.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet