Ambasador Sunjok pokrenuo projekat EU vredan 7 miliona evra za reformu pravosudnog sistema na Kosovu

Šef Kancelarije EU na Kosovu/specijalni predstavnik EU, ambasador Tomaš Sunjok, zajedno sa kosovskim ministrom pravde, predsedavajućima Sudskom savetu i Tužilačkom savetu, kao i sa direktorom Akademije pravde, pokrenuo je Program Evropske unije na Kosovu za pravosudni sektor. Projekat će se realizovati do januara 2024. godine i ima budžet od 7 miliona evra. EU trenutno ulaže oko 50 miliona evra od sredstava iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć u vladavinu prava na Kosovu.

Projekat će raditi sa Ministarstvom pravde, Sudskim i Tužilačkim savetom Kosova, Akademijom pravde i sa drugim ključnim akterima u datom sektoru. Glavni fokus se stavlja na unapređenje koordinacije u pravosudnom sektoru i davanje podrške primeni strategije u sektoru vladavine prava. Nacrt te strategije je stavljen na konsultacije 18. januara.  EU i drugi međunarodni partneri su podržali tu inicijativu.

Program ima za cilj reformu pravosudnog sistema Kosova u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima. Pomoći će institucijama oko konsolidacije pravnog i institucionalnog okvira, jačanja nezavisnosti, nepristrasnosti, odgovornosti, profesionalizma, kvaliteta, efikasnosti i transparentnosti pravosuđa, kao i oko unapređenja pristupa pravdi za sve građane, posebno žene i grupe u nepovoljnom ili marginalizovanom položaju.

Ambasador Sunjok je naglasio da je nezavisan, nepristrasan i profesionalan pravosudni sistem ključni element za demokratsko društvo i da su građani Kosova imali svako pravo osim nezavisne i profesionalne institucije vladavine prava koje njima služe i da iste institucije obezbede njihova građanska prava i efikasno se bore protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Ovaj projekat realizuje Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) kao vodeći partner, zajedno sa partnerima projekta: Centar za međunarodnu pravnu saradnju (CILC; Holandija) i Ministarstvo pravde Hrvatske.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet