Spektri i mbështetjes së EUKOJUST për Zyrën Ligjore të Zyrës së Kryeministrit

Mbështetja e projektit EUKOJUST për Zyrën Ligjore të Zyrës së Kryeministrit është e konsiderueshme dhe e larmishme.

Ajo përfshinë:

– Hartimin e 59 ligjeve, të cilat tregojnë një përkushtim të konsiderueshëm për zhvillimin e kornizave legjislative, që mbulojnë një spektër të gjerë fushash brenda qeverisjes dhe politikave.

– Hartimin e 2 akteve nënligjore, konkretisht i një Udhëzimi Administrativ dhe Rregullativ, që demonstron një fokus të detajuar në drejtimin e procedurave administrative dhe përputhshmërisë rregullatore.

– Krijimin e 2 manualeve për hartimin e akteve ligjore dhe përafrimin e legjislacionit me acquis të BE-së, i cili nënvizon një angazhim për ruajtjen e koherencës ligjore dhe përputhjen me standardet e Bashkimit Evropian.

– Analizimin e 22 opinioneve ligjore që pasqyron një përkushtim për shqyrtimin dhe interpretimin e plotë të çështjeve komplekse ligjore, duke siguruar vendimmarrje të informuar dhe respektim të parimeve ligjore.

Kjo gjerësi e punës tregon për një përpjekje gjithëpërfshirëse dhe të përkushtuar të EUKOJUST-it në mbështetjen e Zyrës Ligjore të ZKM-së, duke kontribuar ndjeshëm në peizazhin ligjor dhe rregullator.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet