Dy këshillat trajtojnë në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe të unifikuar sfidat me të cilat po përballen

Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës u mblodhën në një takim të përbashkët për të trajtuar në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe të unifikuar çështjet, sfidat dhe mundësitë me të cilat përballet sistemi gjyqësor dhe prokurorial.

EUKOJUST pati kënaqësinë që ia doli të mbledhë bashkë rreth tryezës Këshillat, Kryetarët e Gjykatave, Kryeprokurorët dhe menaxhmentin e lartë në administratën e prokurorisë dhe të gjyqësorit për të adresuar çështjet më urgjente.

Në këtë mënyrë sistemi gjyqësor dhe prokurorial do të tejkalojnë pengesat në përpjekjet e tyre për të pasur një bashkëpunim pa probleme drejt përmirësimit të mëtejshëm të transparencës, efikasitetit dhe qasjes së qytetarëve në drejtësi.

Punëtoria ishte pjesë e mbështetjes së EUKOJUST për institucionet e drejtësisë së Kosovës në krijimin e një mekanizmi koordinues për të çuar më tej zbatimin e Strategjisë së Sundimit të Ligjit dhe për të rritur bashkëpunimin në çështjet ndërsektoriale që kanë të bëjnë me të gjitha institucionet e sektorit të drejtësisë.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet