Projekti EUKOJUST mbështeti monitorimin e zbatimit të Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi

Takimi i parë i Grupit Punues për hartimin e Raportit për Vlerësimin ex-post të Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi u mbajt të mërkurën, më 22 shkurt 2023 në Prishtinë. Ky raport është një hap i rëndësishëm drejt kryerjes së një pasqyre gjithëpërfshirëse të nivelit të zbatimit të këtij ligji esencial. Ky raport do të ndihmojë drejtpërdrejt institucionet që të arrijnë një vendimmarrje të informuar në lidhje me nevojat e mundshme për ndryshime legjislative në fushën e këtij raporti.

EUKOJUST-i po mbështet Zyrën Ligjore të Zyrës së Kryeministrit (ZLZKM) dhe Grupin Punues në këtë proces duke ofruar ekspertizë teknike me anë të dy ekspertëve (z. Alban Krasniqi dhe z. Bedri Bahtiri). Vlerësimi i zbatimit të ligjit mbetet një nga fushat kyçe në të cilën EUKOJUST-i ofron mbështetje të drejtpërdrejtë për ZKM-në dhe Ministrinë e Drejtësisë.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet