Qasja në drejtësi për personat e cenueshëm dhe grupet e margjinalizuara

Trajnim mbi Qasjen e Përqendruar te Viktima

Të martën, më 21 shkurt 2023, u organizua një trajnimi mbi qasjen e përqendruar te viktima nga Ekspertja e EUKOJUST për Qasjen në Drejtësi, Alina Matache, si pjesë e aktiviteteve që kanë të bëjnë me forcimin e qasjes në drejtësi për personat e cenueshëm dhe grupet e margjinalizuara.

Sandra Buzlieva, Eksperte e EUKOJUST për Forcimin  e Zyrës për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave (ZMNV), u ofroi pjesëmarrësve njohuritë e nevojshme për standardet themelore ndërkombëtare lidhur me të drejtat e viktimës dhe qasjen e përqendruar te viktima. Qasja e përqendruar te viktima i jep përparësi të drejtave dhe dinjitetit të viktimave. Ajo fokusohet në luftimin e mosndëshkueshmërisë, ndërtimin e një rrjeti mbështetës shumëpalësh dhe riorientimin e qasjes në komunikim strategjik drejt transparencës. EUKOJUST vazhdon t’i mbështesë institucionet kosovare në ofrimin e qasjes së duhur në drejtësi për viktimat.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet