Sfidat e KPK-së në vitin 2022 dhe mënyrat për t’i adresuar ato u diskutuan me ekspertët e EUKOJUST-it

Prishtinë, 8 shkurt 2023 – Si pjesë e mbështetjes së vazhdueshme për sistemin prokurorial në Kosovë të ofruar nga Programi i BE-së për Sektorin e Drejtësisë në Kosovë/EUKOJUST, zëvendës udhëheqësi i ekipit, Cristian Nicoara, bashkë-kryesoi një punëtori dyditore me zëvendës Kryesuesin e Këshillit Prokurorial të Kosovës, z.Veton Shabani. Temat kryesore të punëtorisë ishin Raporti Vjetor për vitin 2022 i Komisionit të përhershëm të KPK-së për Administrim e Prokurorive dhe hartimi i Planit të Punës për vitin 2023.

Kjo punëtori ishte një mundësi për ekspertët e EUKOJUST-it për të diskutuar me anëtarët e lartë të administratës së sistemit prokurorial dhe me anëtarët e komisionit të përhershëm lidhur me sfidat me të cilat u përball sistemi gjatë vitit 2022 dhe mjetet për t’i trajtuar ato në vitin 2023 duke synuar përmirësimin dhe modernizimin e administratës së sistemit prokurorial.

Ky forum gjithashtu ofroi një platformë për të sinkronizuar aktivitetet e ofruara nga administrata me prioritetet e Projektit EUKOJUST dhe Zyrës së BE-së në Kosovë, e cila në këtë punëtori u përfaqësua nga z. Mats Persson.

Në ditën e dytë të punëtorisë pjesëmarrësit identifikuan dhe adresuan sfidat dhe pengesat e parapara në vitin 2023 dhe mënyrën e krijimit të mekanizmave për adresimin e tyre. Qëllimi përfundimtar është të sigurohet që në vitet në vijim administrata e sistemit prokurorial të punojë me standardet më të mira të profesionalizmit dhe efikasitetit.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet