Me mbështetjen e Projektit EUKOJUST Akademia e Drejtësisë prezantoi dy dokumente të rëndësishme të hartuara

Prishtinë, 7 shkurt 2023 – Projekti EUKOJUST organizoi një punëtori për Akademinë e Drejtësisë së Kosovës. Drejtori i Akademisë, Enver Fejzullahu prezantoi dy dokumente të rëndësishme të hartuara me mbështetjen Programit të BE-së për Sektorin e Drejtësisë në Kosovë/EUKOJUST: Rregulloren për Trajnuesit dhe Planin Strategjik 2023 – 2025.

Pjesëmarrja e Këshillit Prokurorial dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës në nivelin e tyre më të lartë udhëheqës dhe e organizatave të ndryshme aktive në fushën e mbështetjes së drejtësisë ishte shumë domethënëse, pasi kishte më shumë pjesëmarrës se sa ishte parashikuar fillimisht, veçanërisht nga gjyqësori i Kosovës.

Zyrtarët nga institucione të ndryshme i mirëpritën të dyja dokumentet dhe i diskutuan ato në hollësi, duke kontribuar në përmirësimin e përmbajtjes dhe duke u siguruar që ato të jenë të sinkronizuara me realitetin gjyqësor në Kosovë.

“Në kohë të presionit të madh mbi sistemin e drejtësisë së Kosovës, përpjekjet e përbashkëta të të gjithë akterëve të drejtësisë – Këshillit Gjyqësor, Këshillit Prokurorial dhe Akademisë së Drejtësisë – së bashku me homologët ndërkombëtarë janë të lavdërueshme, duke treguar mbështetje të palëkundur për përmirësimin dhe forcimin e sistemit të drejtësisë në Kosovë” – tha zëvendës udhëheqësi i ekipit të EUKOJUST-it, Cristian Nicoara.

Pjesëmarrja nga Iniciativa për Sundimin e Ligjit për Ballkanin Perëndimor (WBROLI), z. David Wells dhe z. Blend Zyrapi u mirëprit veçanërisht.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet