10 punëtori të organizuara në vitin 2022 për qasjen në drejtësi për personat e cenueshëm dhe grupet e margjinalizuara

Me një ekip ekspertësh vendorë dhe ndërkombëtarë, ekspertja e EUKOJUST-it për Qasje në Drejtësi, Alina Matache, ka zhvilluar aktivitete të rëndësishme për ngritjen e kapaciteteve në bashkëpunim të ngushtë me Akademinë e Drejtësisë të Kosovës (AD), Odën e Avokatëve të Kosovës (OAK) dhe Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas (ANJF).

Aktivitetet në formën e punëtorive dhe trajnimeve kanë kontribuar në rritjen e aftësive të gjyqtarëve, prokurorëve dhe profesionistëve ligjorë lidhur me kornizat ndërkombëtare, rajonale dhe kombëtare të të drejtave të njeriut mbi gjuhën e urrejtjes dhe krimin e urrejtjes, dhunën gjinore dhe atë të motivuar seksualisht, standardet për mbrojtjen e personave me aftësi të kufizuara dhe anti-gjipsizmin, ku fokus i veçantë i është kushtuar praktikës gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (KDPAK).

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet