Hartimi i Planit Strategjik për Arkivat e Gjyqësorit

Në kuadër të mbështetjes së vazhdueshme për Këshillin Gjyqësor të Kosovës (KGJK), të hënën, më 12 dhjetor 2022, projekti EUKOJUST organizoi një punëtori për hartimin e Planit Strategjik për Arkivat e Gjyqësorit.

Qëllimi i punëtorisë ishte prezantimi dhe diskutimi i gjetjeve dhe rekomandimeve të draftit fillestar.

Plani Strategjik thekson me përpikëri dhe në mënyrë sistematike praktikat e pamanovrueshme të cilat e pengojnë efikasitetin për sistemimin, automatizimin dhe digjitalizimin e arkivimit të lëndëve në të gjitha gjykatat në mbarë Kosovën. Draft Plani Strategjik përcakton në mënyrë pragmatike veprimet specifike për ndërhyrje dhe propozon mjetet dhe veprimet e nevojshme drejt digjitalizimit dhe automatizimit të arkivave në gjykata.

Kryesuesi i KGJK-së, z. Albert Zogaj, e mirëpriti punëtorinë dhe mbështetjen e EUKOJUST-it për zhvillimin e Planit Strategjik të Arkivave. Ai u zotua për mbështetje proaktive të KGJK-së në miratimin e Strategjisë.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet