𝑪𝒊𝒌𝒍𝒊 𝒊 𝒇𝒐𝒓𝒄𝒊𝒎𝒊𝒕 𝒕𝒆̈ 𝒌𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒆𝒕𝒆𝒗𝒆 𝒕𝒆̈ 𝒂𝒗𝒐𝒌𝒂𝒕𝒆̈𝒗𝒆 𝒑𝒆̈𝒓 𝒎𝒃𝒓𝒐𝒋𝒕𝒋𝒆𝒏 𝒏𝒈𝒂 𝒅𝒉𝒖𝒏𝒂 𝒏𝒆̈ 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒋𝒆 𝒑𝒐 𝒗𝒂𝒛𝒉𝒅𝒐𝒏

Cikli i trajnimeve për zhvillim të kapaciteteve profesionale të avokatëve mbi kornizën ligjore ndërkombëtare dhe kombëtare për mbrojtjen nga dhuna në familje ka vazhduar më një trajnim njëditor të mbajtur në Gjakovë. 42 avokatë nga ky rajon, të licencuar nga Oda e Avokatëve të Kosovës (OAK) morën pjesë në trajnimin e zhvilluar nga Ekspertja Afatgjatë e Projektit EUKOJUST për Arsimim Publik Juridik /Dhunë në Familje dhe Grupet e Margjinalizuara, Bardhë Krasniqi.

Trajnimi “Roli i avokatëve në përfaqësimin e viktimave të dhunës në familje”, i mbajtur më herët edhe në regjione tjera të Kosovës, po ashtu ka për qëllim të zhvillojë aftësitë e buta të avokatëve për të kuptuar dinamikën e situatave të dhunës në familje. Trajnimi është organizuar si pjesë e programit të arsimimit të vazhdueshëm ligjor nën ombrellën e OAK-së.

Aty u diskutua nevoja e zbatimit të standardeve të të drejtave të njeriut siç janë Konventa e Stambollit, Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave, Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe përdorimi i praktikës gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në jurisprudencën e Kosovës si dhe standardet e reja të parapara në Kodin e ri të Procedures Penale i cili do të zbatohet në vitin 2023.

Trajnimi ngriti standardin e praktikës për avokatët që merren me rastet e dhunës në familje, dhe ata të cilët merren me rastet tjera të përgjithshme, duke i pajisur me mjetet e nevojshme për të trajtuar dhunën në familje ose për të kontrolluar për abuzimin në familje dhe për të ofruar këshilla të përshtatshme ligjore kur dhuna në familje identifikohet si problem.

Pjesëmarrësit e vlerësuan pozitivisht trajnimin nga i cili përfituan si nga pikëpamja profesionale ashtu edhe nga përvoja e mirë e trajneres.

Trajnimi u organizua në kuadër të objektivës specifike të projektit EUKOJUST për forcimin e qasjes në drejtësi për të gjithë qytetarët në Kosovë, veçanërisht në fushën e dhunës në familje dhe grupeve të cenueshme apo të margjinalizuara.

Deri më tani Projekti EUKOJUST ka trajnuar mbi 260 avokatë në katër regjione të Kosovës, ndërsa trajnimi i fundit është mbajtur në kuadër të fushatës “16 ditë të aktivizmit” kundër dhunës me bazë gjinore.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet