Programi EUKOJUST vazhdon të mbështesë iniciativën mbi Reformën e Drejtësisë Administrative

Më 26.07.2022 me mbështetjen e Programit EUKOJUST u organizua Punëtoria kordinuese për hapat e radhës lidhur me reformimin e drejtësisë administrative.  

Zëvëndësministri i Drejtësisë, Blerim Sallahu, Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK), Albert Zogaj, dhe përfaqësuesi i Zyrës së BE-së në Kosovë z.Nicola Scaramuzzo ju drejtuan pjesmarrësve.  

Në një diskutim të hapur pjesëmarrësit diskutuan në përgjithësi për reformimin e kornizёs ligjore dhe institucionale pёr drejtёsinё administrative dhe kordinimin e kësaj iniciative me iniciativat aktualisht në vijim të fushave të ndërlidhura.   Takimi i sotëm është vazhdimësi e përpjekjeve të koordinuara në kuadër të Letrës së Zotimit të cilën Gjykata Supreme, Ministria e Drejtësisë dhe Këshilli Gjyqësor e kanë nënshkruar për kryerjen e përbashkët të reformave në tri fushat kryesore: Draft Kodi i Procedurës Civile, reformimi i drejtësisë administrative dhe ristrukturimi i Dhomës së Posaçme për Çështje të Privatizimit të Gjykatës Supreme. 

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet