Ecja drejt Sistemit për Menaxhimin Informativ të Lëndëve (SMIL)

Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) po ecën në hap me mjetet moderne në menaxhimin e lëndëve duke e zbatuar Sistemin për Menaxhimin Informativ të Lëndëve (SMIL) në sistemin prokurorial të Kosovës. Projekti EUKOJUST po e mbështet këtë përpjekje si pjesë e aktivitetit për përmirësimin e cilësisë së shërbimit prokurorial. Eksperti afatgjatë i EUKOJUST-it, Arben Isufi, po ofron mbështetje të konsiderueshme në hartimin e Rregullores për SMIL-in dhe tani së bashku me Ekspertin tjetër afatgjatë të EUKOJUST-it, Cristian Nicoara, po e mbështesin KPK-në në zbatimin e rregullores së sapo miratuar për SMIL-in. Për këtë qëllim, të gjithë administratorët, trajnuesit e SMIL-it dhe stafi i TI-së së KPK-së janë mblodhën në një punëtori të organizuar nga EUKOJUST në Pejë ku u ngritën të gjitha pyetjet dhe sfidat dhe u identifikuan mënyrat më të mira për të vazhduar më tej.

Punëtoria ishte e dyfishtë: për të siguruar që faktorët kritikë nëpër prokurori janë të vetëdijshëm për përmbajtjen funksionale të sistemit SMIL dhe zbatimin e tij nga njëra anë, dhe, në anën tjetër, proceset menaxheriale të nevojshme për të siguruar që zbatimi i SMIL-it në vendet e tyre të punës të inkorporohet nga stafi i prokurorisë si pjesë e modeleve standarde të punës.

Në këtë mënyrë, ekspertët afatgjatë të EUKOJUST-it po i ofrojnë KPK-së mbështetje të vazhdueshme për forcimin e aftësive të administratës në nivel qendror dhe lokal që ta përdorin sistemin SMIL në punën e tyre të përditshme. Duke qenë një mjet relativisht i ri dhe me pak ndikim sistemik deri më tani, SMIL-i do të ndërhyjë në masë të madhe në modelet e krijuara të punës në prokurori.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet