Faza finale e draftimit të projektligjit për Sistemin Qendror të Evidencës Penale

Sot është dita e tretë e punëtorisë së organizuar nga EUKOJUST për grupin punues ndër institucional për hartimin e projektligjit për Sistemin Qendror të Evidencës Penale.

Përtej kësaj, EUKOJUST ka ofruar ekspertizë të drejtpërdrejtë në favor të hartimit sa më të përpiktë e të qartë të dispozitave ligjore.

Përmes draftit të projektligjit që po tentohet të përfundohet në këtë punëtori dhe të përgatitet për miratim në Qeverinë e Kosovës, do të rregullohet menaxhimi i sistemit të evidencës qendrore penale, roli i Ministrisë së Drejtësisë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës në këtë segment, si dhe qasja më e lehtë për qytetarët në çertifikata të evidencës penale. Projektligji do të funksionalizojë sistemin qendror të evidenës penale në praktikë dhe do bëjë një hap përpara ndaj digjitalizimit të sistemit të drejtësisë dhe lehtësimit të qasjes në drejtësi për qytetarin.

EUKOJUST në vazhdimësi mbështet Ministrinë e Drejtësisë dhe institucionet e pavarura, Këshillin Gjyqësor dhe Prokurorial, me qëllim të hartimit të politikave më të mira për sistemin, duke synuar gjithmonë mbështetjen në bashkëpunimin e mirëfilltë ndër institucional.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet