EUKOJUST ndihmon në certifikimin e përkthyesve shqip-serbë dhe përkthyesve gjyqësorë

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) për herë të parë organizoi këtë javë provimin me shkrim për certifikimin e përkthyesve dhe interpretëve në gjuhën shqipe-serbe.

Afërsisht 100 kandidatë morën pjesë në testin e organizuar nga Komisioni i testimit dhe vlerësimit të KGJK-së dhe stafi mbështetës i KGJK-së. Programi i BE-së për Sektorin e Drejtësisë në Kosovë – EUKOJUST, dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë – OSBE monitoruan procesin.

EUKOJUST gjithashtu ka kontribuar në Rregulloren për Certifikimin e Përkthyesve dhe Interpretëve Gjyqësorë. Përveç kësaj, EUKOJUST është i përfshirë në mënyrë aktive në mbështetjen dhe këshillimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për vendosjen e normave dhe rregulloreve për menaxhimin profesional të shërbimeve të përkthimit në gjykata dhe prokurori.

Ekspertja e EUKOJUST-it për Qasjen në Drejtësi, Alina Laura Matache vazhdon të mbështesë dhe monitorojë të gjithë procesin e konkurrimit, ndërkohë që Programi vazhdon të përmirësojë qasjen në drejtësi, veçanërisht për gratë dhe grupet e pafavorshme dhe të cenueshme. Një ndër aktivitetet e saj specifike fokusohet në përmirësimin e cilësisë së përkthimeve, duke përfshirë gjuhët zyrtare të pakicave. KGJK iu falënderua monitoruesve për kontributin e ofruar në këtë proces, pasi qëllimi është rritja e transparencës dhe sigurimi i mbarëvajtjes së procesit së certifikimit të përkthyesve dhe interpretëve gjyqësorë për grupin e gjuhëve shqip-serbisht.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet