Me mbështetjen e EUKOJUST po hartohet Rregullore e re për përdorimin e SMIL-it

Më 7 dhe 8 prill, EUKOJUST po e mbështet Këshillin Gjyqësor të Kosovës me një punëtori për hartimin e një rregulloreje të re mbi përdorimin e Sistemit Informativ të Menaxhimit të Rasteve (SMIL) në sistemin gjyqësor. Kjo punëtori dyditore po shërben si platformë për identifikimin dhe adresimin e çështjeve të reja që kanë të bëjnë me përdorimin e SMIL-it nga ana e gjyqtarëve, stafit mbështetës të gjykatave dhe KGJK-së. Për më tepër, seminari trajton aspektet kyçe të SMIL-it , ku përfshihen puna e gjykatave themelore, Gjykatës së Apelit si dhe Gjykatës Supreme kundrejt proceseve të thjeshta që kanë të bëjnë me raportimin statistikor dhe ndërlidhjen e këtij sistemi me platformat e tjera ekzistuese.

Rregullorja është e konceptuar si skemë që do të ofrojë  një përshkrim të qartë të të gjitha proceseve të punës së sistemit gjyqësor përmes SMIL-it, duke filluar nga marrja e parashtresave/dosjeve të lëndëve, regjistrimi, skanimi dhe ndarja automatike e lëndëve tek gjyqtarët, përmes SMIL-it. Gjithashtu, do të gjurmohen të gjitha veprimet e ndërmarra nga gjyqtari, komunikimi i gjyqtarëve me gjykatat nëpërmjet sistemit. Drafti i ri i rregullores synon të qartësojë më tej komunikimin ndërmjet sistemit gjyqësor: Gjykata Themelore – Gjykata e Apelit – Gjykata Supreme, si dhe shkëmbimi elektronik i të dhënave me Prokurorinë, do të jetë më i efektshëm.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet