Mbrojtja për gjyqtarët dhe prokurorët gjatë trajtimit të lëndëve të korrupsionit

Më 29 dhe 30 mars 2022, EULEX-i dhe projekti EUKOJUST së bashku me Akademinë e Drejtësisë së Kosovës organizuan një punëtori të përbashkët për gjyqtarët dhe prokurorët, veçanërisht për ata që punojnë në lëndët e profilit të lartë në Departamentin Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë dhe atë të Gjykatës së Apelit, si dhe në PSRK. Tema e punëtorisë ishte mbrojtja që nevojitet dhe kërkohet për gjyqtarët dhe prokurorët gjatë trajtimit të lëndëve të korrupsionit dhe lëndëve tjera të ngjashme.

Tema ngjalli shumë interes për pjesëmarrësit duke mundësuar kështu një shkëmbim të frytshëm të ideve dhe përvojave profesionale. Dita e parë e seminarit iu kushtua krijimit të bazës ligjore ndërkombëtare dhe vendore për mbështetjen e kërkuar e që më pastaj vazhdoi me identifikimin dhe debatin e thuktë për rreziqet dhe kërcënimet e mundshme me të cilat gjyqtarët dhe prokurorët përballen ose mund të përballen. Gjatë ditës së dytë, u ftuan përfaqësuesit e mediave për një diskutim të thellë mbi rolin që media po luan në përcjelljen e mesazheve të ndryshme, ndërsa pjesa tjetër e ditës iu kushtua debatit gjithëpërfshirës lidhur me mënyrat dhe mekanizmat për adresimin e kërcënimeve të perceptuara.

Projektin EUKOJUST pati kënaqësinë që në partneritet me EULEX-in ta realizojnë këtë aktivitet përmes moderimit të punëtorisë dhe ofrimit të ekspertizës solide profesionale në debate. Të gjithë pjesëmarrësit e vlerësuan shumë një bashkëpunim të tillë ndërinstitucional brenda familjes së BE-së dhe sigurisht që ky do të vazhdojë edhe në të ardhmen.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet