Diskutim përmbajtësor për standardet dhe parimet e hartimit të akteve juridike

Një diskutim i thellë dhe përmbajtësor për Standardet dhe Parimet e Hartimit të Akteve Juridike, u mbajt të hënën më 28 shkurt në Prishtinë gjatë një punëtorie të bashkë-organizuar nga Zyra Ligjore e Zyrës së Kryeministrit dhe projekti EUKOJUST.

Në punëtori u trajtuan çështje që kanë të bëjnë me interpretimin kushtetues të disa koncepteve siç janë koncepti i akteve juridike, hierarkia e tyre dhe kategorizimi i tyre. U diskutua gjerësisht edhe për dilemën se cilat janë autoritet që mund të nxjerrin akte juridike dhe, nëse munden, në çfarë cilësie i nxjerrin ato.

Diskutimi u zhvillua në një kohë kur autoritetet e Kosovës po presin projektligjin për aktet juridike. U diskutuan edhe disa çështje kushtetuese, të cilat janë parakusht për vazhdimin e punës për hartimin e manualeve përkatëse për standardet e hartimit të legjislacionit.

Projekti EUKOJUST, ndër të tjera, synon që ta ndihmojë zyrën ligjore të Zyrës së Kryeministrit në finalizimin e draftit të udhëzimit administrativ për standardet e hartimit të akteve juridike.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet