Ndarja e pushteteve dhe pavarësia e gjyqësorit u diskutua në Prishtinë

Ndarja e pushteteve dhe pavarësia e gjyqësorit u diskutua në një tryezë të mbajtur në Prishtinë më 25 janar, organizuar nga EUKOJUST, projekti i financuar nga BE për reformën e sistemit të drejtësisë. Raporti për Ndarjen e Pushtetit dhe Pavarësinë e Gjyqësorit me zgjidhje kushtetuese krahasuese, jurisprudencën përkatëse të GJED-së dhe strukturën krahasuese të Ministrisë së Drejtësisë u  prezantua nga eksperti afatshkurter i EUKOJUST prof. Ivan Vanja Savić.

Ekspertët e EUKOJUST dhe zyrtarët e sistemit të drejtësisë së Kosovës (Enver Peci, Kryetar i Gjykatës Supreme të Kosovës,  Aleksandër Lumezi, Kryeprokuror i Shtetit, Blerim Sallahu, Zëvendësministër, Albert Zogaj, Kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Jetish Maloku, Kryesus i Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Enver Fejzullahu Drejtor i Akademisë së Drejtësisë) paraqitën pikëpamjet e tyre dhe zhvillimin e një baze të përbashkët për bashkëpunim efektiv ndërmjet tri degëve të pushtetit brenda Sistemit Ligjor të Kosovës (legjislacion-ekzekutiv-gjyqësor) dhe gjetjen e mekanizmit për arritjen e një bashkëpunimi më të mirë për aktivitetet reformuese dhe për përmbushjen e kritereve për procesin integrues në BE, pa rrezikuar pavarësinë e gjyqësorit.

Kjo është e rëndësishme për arritjen e një kuptimi të përbashkët të kornizës në të cilën palët e veçanta të interesit veprojnë, si dhe gjetjen e mënyrave më të mira për bashkëpunim të ndërsjellë. Kjo është e nevojshme për reformat që janë thelbësore në proceset integruese evropiane të Kosovës.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet