Mbahet tryezë për ndërtimin e kapaciteteve statistikore dhe analitike

Programi i Bashkimit Evropian për Sektorin e Drejtësisë në Kosovë – projekti EUKOJUST, më 1 shkurt 2022 organizoi një tryezë hibride për ndërtimin e kapaciteteve statistikore dhe analitike dhe mekanizmat e koordinimit të donatorëve. Siç edhe u theksua në fjalën hyrëse nga z. Cristian Nicoara, zëvendës udhëheqës i ekipit të EUKOJUST, tryeza mblodhi së bashku përfaqësues të respektuar të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK) dhe Ministrisë së Drejtësisë.

Përveç prezantimeve, gjetjeve dhe rekomandimeve kryesore të dhëna nga ekspertët e projektit EUKOJUST z. Kristian Turkalj, znj. Martina Vrdoljak dhe z. Enes Sedić, theks të veçantë mori – në kontekstin e miratimit të Strategjisë për Sundimin e Ligjit 2021-2026 – mënyra se si ndërlidhen të dhënat statistikore me objektivat konkrete, treguesit specifikë, matjen e progresit dhe vlerësimin e ndikimit dhe përse, me gjithë progresin e bërë, koordinimi ndërinstitucional dhe i donatorëve ende kërkon vëmendje.

Z. Besnik Ramosaj (Drejtor i Departamentit të Statistikave në KGJK) prezantoi llojet e raporteve statistikore që aktualisht mund të nxirren nga SMIL-i.

Temat e shtjelluara dhe prezantimet e bëra gjatë tryezës hapën dialog kuptimplotë dhe të fortë ndërmjet pjesëmarrësve.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet