Drejt një vizioni të qartë të kompetencave, roleve dhe përgjegjësive të Shërbimit Korrektues

Punëtoria treditore për Hartimin e Rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punëve në Shërbimin Korrektues të Kosovës, është mbajtur së fundi në Pejë, organizuar nga EUKOJUST.

Në një diskutim të hapur zyrtarët e Shërbimit Korrektues të Kosovës dhe ekspertët ndërkombëtarë të EUKOJUST-it bashkërisht punuan në zhvillimin e një vizioni të qartë të kompetencave, roleve dhe përgjegjësive të Shërbimit Korrektues, për riorganizimin e brendshëm në Drejtorinë e Përgjithshme si dhe në institucionet korrektuese.

Aktiviteti ishte edhe një hap tjetër drejt objektivit të hartimit të një Rregulloreje e cila do të avancojë dhe zhvillojë shërbimin korrektues në Kosovë, si një mekanizëm i rëndësishëm në kuadër të të gjithë sistemit të drejtësisë në Kosovë.

Reforma e organizimit të brendshëm synon avancimin e Shërbimit Korrektues të Kosovës, funksionalitetin e tij, kushte më të mira për punonjësit e tij, si dhe trajtim më të mirë të të burgosurve sipas standardeve ndërkombëtare.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet