Rritja e mëtejshme e digjitalizimit gurthemel për rritjen e efikasitetit të gjykatave dhe prokurorive

Program i Bashkimit Evropian për sektorin e sundimit të ligjit në Kosovë – EUKOJUST organizoi një tryezë në format hibrid ku u paraqitën gjetjet dhe rekomandimet nga raportet e vlerësimit për infrastrukturën e Teknologjisë për Informim dhe Komunikim (TIK), infrastrukturën e gjykatoreve dhe arkivat në gjykata dhe prokurori.

Në tryezë morën pjesë Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK), Albert Zogaj, Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Jetish Maloku, Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, përfaqësues të akterëve ndërkombëtar, administratorët e gjykatave dhe prokurorive, dhe departamentet përkatëse të TIK-ut dhe Arkivave të KGJK-së dhe KPK-së.

Rritja e mëtejshme e digjitalizimit të gjykatave dhe prokurorive u theksua si një gurthemel për rritjen e efikasitetit, transparencës dhe llogaridhënies së gjykatave dhe prokurorive në ndarjen e drejtësisë.

Kryesuesit e KPK-së dhe KGJK-së e mirëpritën organizimin e kësaj tryeze dhe shprehën përkushtimin e tyre për t’i udhëhequr dhe mbështetur iniciativat që i kontribuojnë digjitalizimit të proceseve të punës në gjykata dhe prokurori.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet