Udhëheqja e Procesit të Hartimit të Akteve Juridike

Më 19 janar 2022, projekti EUKOJUST mbajti punëtorinë me temën “Udhëheqja e Procesit të Hartimit të Akteve Juridike” me përfaqësues të Zyrës Ligjore të Zyrës së Kryeministrit dhe të akademisë. Qëllimi i punëtorisë ishte të sqarohen disa çështje themelore në lidhje me shtjellimin e Manualit për Hartimin e Legjislacionit dhe përditësimin e Manualit të Përafrimit, si dhe për të diskutuar për hapat e ardhshëm. Pas diskutimeve konstruktive, aktive dhe të fokusuara, shprehjes së nivelit të lartë të pronësisë së procesit nga përfaqësuesit e ZLZKM-së, pjesëmarrësit ranë dakord për modelet referuese për Manualin për Hartimin e Legjislacionit, përmbledhjen e Manualit, temat që duhet përditësuar në Manualin e Përafrimit si dhe për hapat e mëtejshëm.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet