EUKOJUST mbështet sistemin prokurorial në draftimin e planit strategjik

Zyrtarë të sistemit prokurorial, të mbështetur nga projekti i BE-së për Sektorin e Drejtësisë në Kosovë, EUKOJUST, zhvilluan një punëtori dy-ditore për të finalizuar draftimin e Planit Strategjik 2022-2024. Punëtoria shënon fazën e fundit e të procesit të hartimit të planit strategjik para miratimit të tij nga ana e Këshillit. Projekti EUKOJUST e ka mbështetur Këshillin Prokurorial të Kosovës gjatë gjithë procesit me ekspertizë dhe këshilla.

Gjatë diskutimeve të draftit të Planit Strategjik dhe Planit të Veprimit, një theks i veçantë është vënë në planifikimin e politikave për menaxhimin e sistemit prokurorial në tri vitet e ardhshme. Synimi është që sistemi në tërësi të sigurojë një ngritje të vazhdueshme të profesionalizmit, efikasitetit dhe fuqizimit të pavarësisë, integritetit, llogaridhënies dhe transparencës, duke u mbështetur në kompetencat kushtetuese dhe ligjore. Pjesëmarrësit konstatuan se Plani përmban aktivitete dhe veprime të realizueshme dhe specifikon monitorimin sistematik të zbatimit të tij, të specifikuara në Planin e Veprimit.

Në punëtori morën pjesë anëtarë të Këshillit Prokurorial të Kosovës, kryeprokurorë të prokurorive, prokurorë të Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, anëtarë të Grupit punues për hartimin e këtij drafti, zyrtarë nga radhët e administratës së sistemit prokurorial të Kosovës, dhe përfaqësues dhe ekspertë të projektit EUKOJUST. 

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet