Strategjia për Përfshirjen e Komunitetit Rom dhe Ashkali në shoqërinë kosovare 2022-2026. Punëtori mbi Qasjen në Drejtësi

Më 22 nëntor, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, në bashkëpunim me Programin e Bashkimit Evropian për Sektorin e Drejtësisë në Kosovë – EUKOJUST, organizuan punëtorinë mbi Qasjen në Drejtësi për komunitetet romë dhe ashkali. Kjo punëtori vjen pas një sërë konsultimesh në lidhje me hartimin e Strategjisë së tretë kushtuar përfshirjes së komuniteteve romë dhe ashkali në shoqërinë kosovare 2022-2026.Në punëtori, ekspertja afatgjatë e EUKOJUST, Alina Laura Matache, prezantoi rekomandime që synojnë rritjen e besimit në institucionet e sundimit të ligjit për romët dhe ashkalitë, si dhe parashikimin e aktiviteteve konkrete në Strategjinë e re. Në takim morën pjesë përfaqësues nga ministri të ndryshme si dhe shoqëria civile nga komunitetet romë dhe ashkali.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet