Tryezë e rrumbullakët për bashkëpunim juridik ndërkombëtar – Kosova ka bërë përparim të dukshëm

Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar, si në çështjet penale ashtu edhe në ato civile, është vendimtar për pozitën rajonale dhe globale të Kosovës. Një bashkëpunim i tillë është një prej segmenteve të marrëdhënieve të jashtme të një vendi. Me 09 nëntor u mbajt një tryezë e rrumbullakët që i kushtohej Departamentit për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar në Ministrinë e Drejtësisë. Eksperti afatshkurtër i EUKOJUST, Christian Johnson, ka bërë një analizë të organizimit të brendshëm të Departamentit (divizionet, rrjedhën e punës, statistikat, stafin, objektet dhe mjedisin e TI-së, përkthimi) si dhe bazën aktuale ligjore të Kosovës për bashkëpunim ndërkombëtar (ligjet kombëtare, marrëveshjet dypalëshe). Bazuar në këtë vlerësim gjithëpërfshirës, pjesëmarrësit e tryezës, që ishin jo vetëm anëtarë të stafit të Departamentit në fjalë por edhe gjyqtarë e prokurorë nga gjykatat dhe prokuroritë nga i gjithë vendi, të cilët mbështeten në funksionimin e bashkëpunimit ndërkombëtar për rastet e tyre, u angazhuan në një diskutim aktiv dhe të frytshëm, për një sërë aspektesh të rëndësishme për përmirësim të mëtejmë të këtij bashkëpunimi. Vëmendje e veçantë iu kushtua fushës së ekstradimit – e cila tashmë funksionon shumë mirë – dhe çështjes së përkthimit, që është çështje teknike dhe shpesh e nënvlerësuar, por vendimtare.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet