Forcimi i Departamentit Ligjor të MD-së

Me 11 nëntor, EUKOJUST organizoi një tryezë të rrumbullakët mbi “Forcimin e Departamentit Ligjor të Ministrisë së Drejtësisë” . Pas prezantimit të gjetjeve preliminare nga ekspertja gjermane, të gjitha palët e interesit ishin ftuar të diskutojnë, mes tjerash, çështjen e ristrukturimit të Departamentit Ligjor, specializimin e stafit dhe bashkëpunimin me departamentet e tjera brenda Ministrisë. Tryeza e rrumbullakët ishte një mundësi për të reflektuat mbi kompetencat, rolin dhe përgjegjësitë e Departamentit Ligjor, përcjellë nga një diskutim i hapur dhe konsultim mbi atë se si ekipi i EUKOJUST mund të kontribuojë në forcimin e Departamentit Ligjor dhe të Ministrisë, në të ardhmen.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet