Punëtori për finalizimin e draftit të Udhëzimit Administrativ për Standardet e Hartimit të Akteve Ligjore

Prej 3 deri më 5 nëntor, EUKOJUST, në bashkëpunim me Zyrën Ligjore të Zyrës së Kryeministrit dhe Gazetën Zyrtare, organizuan një punëtori për finalizimin e draftit të Udhëzimit Administrativ për Standardet e Hartimit të Akteve Ligjore. Kjo punëtori ishte vazhdim i një punëtorie tjetër që u mbajt në shtator.Draft Udhëzimi Administrativ i hartuar nga EUKOJUST shërbeu si bazë për diskutimet dhe hartimin e draftit të Udhëzimit të ri Administrativ. Drafti përfundimtar përmban disa risi në lidhje me Udhëzimin Administrativ në fuqi.Ky draft përmban pjesën normative ku përfshihen rregullat dhe parimet kryesore të standardeve të hartimit të akteve ligjore. Këto rregulla dhe parime shtjellohen më tej në një manual të detajuar për hartimin e akteve ligjore, ku jepen shembuj dhe shpjegime konkrete. Për herë të parë drafti i Udhëzimit Administrativ prezanton rregullat mbi teknikat e ndryshimit të legjislacionit dhe autorizimin për aktet nënligjore. Gjatë kësaj punëtorie është finalizuar pjesa normative e Projekt-Udhëzimit Administrativ.EUKOJUST, Zyra Ligjore e ZKM-së dhe Gazeta Zyrtare planifikojnë, në muajt në vijim, të organizojnë punëtori të tjera me qëllim të finalizimit të Manualit për Hartimin Ligjor i cili do të jetë pjesë përbërëse e këtij Udhëzimi Administrativ.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet