EUKOJUST mbështet stafin drejtues të AD-së me trajnime për menaxhimin e projekteve.

Më 18, 21 dhe 27 tetor, Ekspertët e EUKOJUST Cristian Nicoara dhe Dragomir Yordanov mbajtën një ligjëratë mbi “Bazat e Menaxhimit të Projekteve” për stafin udhëheqës të Akademisë së Drejtësisë së Kosovës. Në përgatitje për projektet e ardhshme, në mesin e të cilëve  kryesori është zhvendosja e Akademisë në një lokacion të ri, ligjërata pati në fokus te veçantë drejtimet kryesore që një menaxher projekti duhet ti ketë parasysh, për të siguruar zbatimin e suksesshëm të projekteve. U prezantuan,  diskutuan dhe u sqaruan fazat e ciklit jetësor të projektit, dhe u ilustruan me aktivitete përkatëse nga veprimtaria e AD-së.

Kjo fazë e ligjëratës do të pasohet nga një ushtrim praktik i planifikuar për nëntor 2021, ku stafi udhëheqës i AD-së do të punojë në projekte të rëndësishme nga jeta e përditshme, duke sjellë kështu në jetë njohuritë e paraqitura dhe ekspertizën e tyre profesionale.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet