EUKOJUST mbështet punëtorinë mbi menaxhimin e proceseve të punës përmes SMIL-it në sistemin prokurorial

Këshilli Prokurorial i Kosovës, me mbështetje nga projekti i Bashkimit Evropian/Programi për Sektorin e Drejtësisë në Kosovë (EUKOJUST), ka organizuar një punëtori treditore, në të cilën po marrin pjesë Kryesuesi Maloku, përfaqësues të Projektit EUKOJUST, anëtarë të Komisionit për Çështje Normative dhe zyrtarë të Departamentit të Teknologjisë Informative në SKPK, të cilët, njëkohësisht, përbëjnë edhe Grupin punues për hartimin e draftit të Rregullores për menaxhimin e proceseve të punës përmes Sistemit për Menaxhimin Informativë të Lëndëve (SMIL). Në këtë punëtori do të jenë në fokus të diskutimit për tre ditë me radhë një mori çështjesh procedurale, përfshirë: administrimin, menaxhimin, të drejtat e qasjes, kërkimin e të dhënave në SMIL, komunikimin me palët në procedurë, pranimin, regjistrimin dhe shpërndarjen e lëndëve dhe aspekte të tjera pune, që janë në kuadër të draftit të Rregullores për menaxhimin e proceseve të punës përmes SMILI-it, i cili i dedikohet kryekëput funksionimit sa më të mirë të proceseve të punës në sistemin prokurorial. Pjesëmarrësit, u shprehën se kjo punëtori është jashtëzakonisht e rëndësishme për shkak se një ndër shtyllat e reformave në sistemin prokurorial është edhe digjitalizimi i punës së prokurorive, më anë të të cilit rritet efikasiteti i punës dhe mundësohet një menaxhim më i mirë i resurseve të përgjithshme.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet