Ekspertja e EUKOJUST merr pjesë në dëgjimin publik të Projekt Ligjit për Parandalim dhe Mbrojtje nga Dhuna në familje, Dhuna kundër grave dhe Dhuna në baza gjinore.

Më 12 tetor, Ekspertja e EUKOJUST për Arsimim Juridik Publik/Dhuna në familje dhe grupet e margjinalizuara- Bardhë Krasniqi,  mori pjesë në dëgjimin publik lidhur me Projektligjin e parë mbi parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje, dhuna ndaj grave dhe dhuna me bazë gjinore, organizuar nga Komisioni i Kuvendit të Kosovës (KK) për të Drejtat e Njeriut, Barazinë Gjinore, Personat e Pagjetur, Viktimat e Dhunës Seksuale të Luftës dhe Peticionet. Seanca dëgjimore u kryesua nga Kryetarja e KK-së Duda Balje, e cila i ftoi organizatat e shoqërisë civile, përfaqësuesit e qeverisë dhe organizatat ndërkombëtare dhe projektet e financuara nga donatorët, të ofrojnë komentet e tyre.

Ekspertja e EUKOJUST përgëzoi Komisionin e KK-së për nismën dhe përpjekjet për të harmonizuar projektligjin me legjislacionin e BE-së si dhe Konventën e Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje (e njohur si Konventa e Stambollit) dhe theksoi rëndësinë e një përafrimi të tillë për sistemin juridik të Kosovës dhe nevojat e viktimave të dhunës në familje. Ajo shpjegoi se një nga objektivat specifike të projektit EUKOJUST është forcimi i qasjes në drejtësi për të gjithë qytetarët në Kosovë, veçanërisht në fushën e dhunës në familje dhe grupeve të pa favorizuara ose të margjinalizuara. Ekspertja e EUKOJUST ofroi ekspertizën e saj në fushën e hartimit legjislativ dhe në të drejtën ndërkombëtare mbi qasjen në drejtësi, të drejtën civile dhe penale. Një ekspertizë e tillë do të ofrohet përmes Mekanizmit të Rishikimit Legjislativ (MRL) të kryesuar nga Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë (PPBE)

Komiteti i KK-se dhe pjesëmarrësit ndanë pikëpamjet e  tyre dhe u pajtuan për hapat e mëtutjeshëm.

Komentet e PPBE MRL -së do t’i dërgohen Komisionit të KK-së brenda një muaji.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet