Shoqëria civile diskuton forcimin e bashkëpunimit me Këshillin Prokuorial të Kosovës

Projekti 𝐄𝐔𝐊𝐎𝐉𝐔𝐒𝐓, në partneritet me 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭𝐢𝐧 𝐞 𝐀𝐦𝐛𝐚𝐬𝐚𝐝𝐞̈𝐬 𝐁𝐫𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢𝐤𝐞: “𝐅𝐨𝐫𝐜𝐢𝐦𝐢 𝐢 𝐒𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐢𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐃𝐫𝐞𝐣𝐭𝐞̈𝐬𝐢𝐬𝐞̈ 𝐧𝐞̈ 𝐊𝐨𝐬𝐨𝐯𝐞̈”, organizoi një tryezë të rrumbullakët me një grup të rëndësishëm të Organizatave të Shoqërisë Civile, të cilat janë aktive në fushën e monitorimit të institucioneve të drejtësisë në Kosovë .

Qëllimi i kësaj tryeze ishte t’u ofrojë organizatave të përzgjedhura një platformë për akordimin e qëndrimeve të tyre në lidhje me Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe sistemin prokurorial në përgjithësi, duke nxjerrë një sërë rekomandimesh dhe kërkesash që duhet të përmbushen nga KPK-ja në mënyrë që kjo e fundit ta përmirësojë komunikimin dhe bashkëpunimin me akterët e shoqërisë civile.

Diskutimi ishte tejet frytdhënës dhe nxitës, me ç ‘rast pjesëmarrësit prezantuan çështje të shkëlqyeshme dhe pikëpamje të qëndrueshme në lidhje me atë se si të vazhdohet tutje.

Diskutimet në këtë tryezë të rrumbullakët do t’u drejtohen institucioneve përkatëse të drejtësisë nga të dyja projektet për t’u siguruar kushtet për përmirësimin dhe zgjerimin e bashkëpunimit në mes tyre do të plotësohen.

Si vazhdimësi e diskutimit do të organizohet një tryezë tjetër në një të ardhme të afërt, për t’u siguruar që procesi po zhvillohet më tej dhe pa ndonjë vonesë, ku të dyja palët, si Organizatat e Shoqërisë Civile ashtu edhe Këshilli Prokurorial i Kosovës, do të përfitojnë nga kjo.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet